PROMOTION &ACTIVITY

 • 18 ตุลาคม 2564
 • มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 6,000 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล, ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา, ชุมชนมัสยิดดารุชชุนนะห์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • 7 ตุลาคม 2564
 • ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวดให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวดให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี คุณสยุมพร กุลสุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม เป็นผู้รับมอบจากผู้แทนของศูนย์การค้าฯ  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด

 • 30 กันยายน 2564
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแสดงศักยภาพบนเวที TCEB

  ครั้งแรกของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กับการเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธงานแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดประชุมและท่องเที่ยวระดับโลก (Global Trade Show) ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ในงาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2021 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 • 29 กันยายน 2564
 • มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ หัวหน้าส่วนราชการ

  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ หัวหน้าส่วนราชการ คุณพีระ อารีรัตน์ นานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ คุณอุดม ขำมี หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา

 • 28 กันยายน 2564
 • มอบของที่ระลึก เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ

  คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ร่วมมอบของที่ระลึก เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ท่านภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ท่านพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา