PROMOTION &ACTIVITY

 • 28 พฤศจิกายน 2565
 • ประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety

  นายธนัช อัมวงษ์ รองนายกเทศมนตรี และ นายรัตน์กำพลชัย อิ้วสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, นายประชุม คงสมบูรณ์ นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอโยธยา นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบประเมินมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste และอาหารปลอดภัย Food Safety เพื่อต่ออายุป้ายประจำปี 2566 และให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร สุ่มตรวจสารปนเปื้อน ในวัตถุดิบอาหารให้กับร้านอาหารภายในศูนย์ และศูนย์อาหาร Food Collection, มุมเพลิน รวมทั้งร้านอาหารพื้นที่โปรโมชั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ

 • 25 พฤศจิกายน 2565
 • ร่วมแสดงความยินดีกับทาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

  ทีมผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์, คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เข้าพบและร่วมพูดคุยกับท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และ ท่านกกชัย  ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในโอกาสที่ท่านมาบริหารดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดฯ

 • 23 พฤศจิกายน 2565
 • "อยุธยาซิตี้พาร์ค ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 65"

  "อยุธยาซิตี้พาร์ค ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 65" ทำการซักซ้อมขั้นตอนการอพยพหนีไฟ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ, พนักงานร้านค้า ให้มีความเข้าใจและเตรียมพร้อมหากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยมี  คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน เป็นผู้สั่งการควบคุมภาวะฉุกเฉิน และได้รับเกียรติจากคุณประทีป ฉากภาพ ครูฝึกดับเพลิงขั้นพื้นฐาน มาทำการฝึกซ้อม ณ  ลานจอดรถหน้า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 5 พฤศจิกายน 2565
 • พิธีเปิดงาน “อยุธยาไนท์รัน 2022”

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมสนับสนุนงาน “หอการค้า อยุธยาไนท์รัน 2022” โดยมี คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ,คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สมพล  รัตชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อนนำน้ำดื่มร่วมแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และนักวิ่งที่วิ่งระยะทาง 3, 5 และ 10 กิโลเมตร

 • 2 พฤศจิกายน 2565
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพ”

  รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด พร้อมเข้าฝึกปฏิบัติการจริงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ

 • 23 ตุลาคม 2565
 • อยุธยาซิตี้พาร์ค อิ่มบุญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกะสังข์

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกะสังข์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดที่ทรุดโทรม เป็นจำนวน 291,999 บาท ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญให้กับเหล่ากัลยาณมิตร เจ้าของร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้