PROMOTION &ACTIVITY

  • 25 สิงหาคม 2564
  • ด้วยรักและห่วงใย “ถุงห่วงใย” โครงการดีๆ ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

    ด้วยรักและห่วงใย “ถุงห่วงใย” โครงการดีๆ ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งมอบกำลังใจจากผู้บริหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ ได้ทำการรักษาจนหายป่วย ออกจากโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังคงกักตัวต่อเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งานนี้ส่งมอบกันถึงบ้าน ที่พักกันอย่างอบอุ่น