PROMOTION &ACTIVITY

 • 28 กรกฏาคม 2565
 • "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565"

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ที่ได้รับรางวัล "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565" ซึ่งนอกจากท่านมุ่งมั่นในบริหารงานแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีวินัย มีจิตอาสา มอบนโยบาย "ปันน้ำใจ สู่สังคม" แบ่งปันสู่คนรอบข้าง มากว่า 23 ปี

 • 28 กรกฏาคม 2565
 • "องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565"

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอขอบพระคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์คุณธรรม ที่ได้มอบรางวัล "องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565" ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ จะยังคงยึดมั่นในการทำความดี ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

 • 27 มิถุนายน 2565
 • แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด พร้อมเข้าฝึกปฏิบัติการจริงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพสามารถรองรับตลาดแรงงานสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

 • 14 มิถุนายน 2565
 • "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2565”

  คุณวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พล.ต.ต. พัลลภ แอล่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นพ.เสกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย คุณณัฐพงศ์ ภาวะศุทธินนท์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณประภาสิริ โปร่งฟ้า ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในงาน "อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต" บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

 • 1 มิถุนายน 2565
 • การแข่งขันฟุตบอลประเพณีของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

  ขอบคุณตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เลือกสนามฟุตบอล City Arena ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี  2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีพล.ต.ต.พลลภ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

 • 25 พฤษภาคม 2565
 • “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง“

  ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานรำลึกครบรอบ 10 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมน้อมรำลึกวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปลอยองค์พระบรมฉายาลักษณ์ และสนับสนุนน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชน โดยมี ดร. สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

 • 10 พฤษภาคม 2565
 • ร่วมทำบุญสงกรานต์งานสรงน้ำพระ “เถลิงศก มหาสงกรานต์ สรงน้ำพระเกจิลือนาม ท้าวเวสสุวรรณ ขอโชค ขอลาภ ขอพ้นโรคภัย รับปีใหม่ไทย”

  จากผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมทำบุญสงกรานต์งานสรงน้ำพระ “เถลิงศก มหาสงกรานต์ สรงน้ำพระเกจิลือนาม ท้าวเวสสุวรรณ ขอโชค ขอลาภ ขอพ้นโรคภัย รับปีใหม่ไทย” ด้วยการเช่าชุดบูชาและทำบุญตู้บริจาค ทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้นำรายได้ดังกล่าวเข้าถวายกับพระคุณเจ้าที่เมตตาอนุญาตให้นำองค์จำลองหลวงปู่สุ่น วัดบางปลาหมอ, หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา และองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดหน้าต่างนอก เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 43,500 บาท โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมด้วยคณะบริหาร เป็นผู้แทนร่วมมอบเรียบร้อยแล้ว