PROMOTION &ACTIVITY

 • 16 ธันวาคม 2564
 • มอบเงินสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับท่านวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • 8 ธันวาคม 2564
 • พิธีบวงสรวงไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021"

  วันนี้ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จัดพิธีบวงสรวงไหว้ครูมวยไทยก่อนเริ่มการประกวดคีตะมวยไทย "กรุงศรีคีตะมวยไทย 2021" นำโดย ครูจรัสเดช อุฤทธิ์ ครูปูชนียบุคคล สำนักงานการกีฬามวย เป็นผู้ทำพิธี โดยมี นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธี

 • 25 พฤศจิกายน 2564
 • เสวนา “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นประโยชน์จากการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยมี นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สสปน. คุณมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเสวนา