PROMOTION &ACTIVITY

  • 28 เมษายน 2566
  • อยุธยาซิตี้พาร์ค จิตอาสา ร่วมสร้างอยุธยาเมืองสะอาด

    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ร่วมเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคม จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม “แรงงานอยุธยา ปลูกจิตอาสา  สร้างอยุธยาเมืองสะอาด”

  • 19 เมษายน 2566
  • Food Collection ยกระดับ สร้างความมั่นใจ สะอาด ปลอดภัย

    ตรวจประเมินแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตราฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้ Q ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ Food Collection สะอาด และปลอดภัย Food Collection ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค