PROMOTION &ACTIVITY

 • 25 กันยายน 2565
 • เปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ”

  เปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ”ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ” และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ชิมอาหารพื้นเมือง ของอร่อย กิจกรรมลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

 • 20 กันยายน 2565
 • พิธีเปิด โครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ปีการศึกษา 2565 (2022 VEC Railway Camp)

  ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร และผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิด โครงการค่ายอาชีวศึกษาระบบขนส่งทางราง ปีการศึกษา 2565 (2022 VEC Railway Camp) ณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 20 กันยายน 2565
 • มอบน้ำดื่มและตุ๊กตา (จากโครงการตุ๊กตากอดอุ่นปี4) ให้กับน้องๆ ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “Time For Nature : Youth Power Can Do”

  อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มและตุ๊กตา (จากโครงการตุ๊กตากอดอุ่นปี4) ให้กับน้องๆ ในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “Time For Nature : Youth Power Can Do” พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี คุณนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

 • 18 กันยายน 2565
 • เปิดงาน “U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน”

  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดงาน “U2T for BCG พาซ่า บริหารฯ พาเพลิน” และร่วมฟังเพลงสุดเพราะจากอาร์ม กรกันต์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP ของดีแต่ละชุมชนกว่า 30 ร้านที่จำหน่ายโดนนักศึกษา

 • 25 สิงหาคม 2565
 • หนึ่งเดียวในอยุธยา.. อยุธยาซิตี้พาร์ค รับรางวัล "คุณธรรมอวอร์ด" ระดับประเทศ

  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ.. ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้รับรางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564” (Moral Awards 2021)  ประเภทชุมชนและองค์กร ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานคร

 • 24 สิงหาคม 2565
 • เมเจอร์ แคร์เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา ชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องบุพเพสันนิวาส ๒

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด  ,บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม เมเจอร์ แคร์เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา ชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องบุพเพสันนิวาส ๒ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้กับผู้สูงอายุ โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณวิชชุดา  เจริญสาร ผู้จัดการโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์  ร่วมต้อนรับที่โรงภาพยนตร์ 5  อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็กซ์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 • 22 สิงหาคม 2565
 • “อยุธยาซิตี้พาร์ค จับมือกับ มทร.สุวรรณภูมิหันตรา เพิ่มทักษะการศึกษา"

  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนศูนย์การค้าฯ อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ และอาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ร่วมแลกเปลี่ยน MOU ณ อาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา