PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ”

  • 25 กันยายน 2565
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       เปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ”ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมของดีผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มร้อยแก่นสารสิทธ์ุ” และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมือง จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะพื้นบ้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง ของดีของเด่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เลือกซื้อเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ชิมอาหารพื้นเมือง ของอร่อย กิจกรรมลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY