PROMOTION &ACTIVITY

หนึ่งเดียวในอยุธยา.. อยุธยาซิตี้พาร์ค รับรางวัล "คุณธรรมอวอร์ด" ระดับประเทศ

  • 25 สิงหาคม 2565
  • ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
       อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ.. ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ได้รับรางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564” (Moral Awards 2021)  ประเภทชุมชนและองค์กร ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม  โดยมี คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  กรุงเทพมหานคร

PHOTO GALLERY