PROMOTION &ACTIVITY

มอบเงินจากการจำหน่ายบัตรรอบการกุศล “บุพเพสันนิวาส ๒” ช่วยคนยากไร้

  • 9 สิงหาคม 2565
  • ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       วันนี้คณะผู้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” รอบการกุศลที่ผ่านมา ได้แก่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, โรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด , บริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด นำโดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ นางสาววิชชุดา  เจริญสาร ผู้จัดการโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ เป็นผู้แทนเข้ามอบเงินรายจากการ จำนวนเงิน ๓๔๖,๒๕๐ บาท ให้แก่ ท่านวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ และนางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสมทบทุนนำไปสงเคราะห์ผู้ยากไร้และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และผู้พิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

PHOTO GALLERY