PROMOTION &ACTIVITY

“ชวนออเจ้า เยือนกรุงศรีฯ” เที่ยวตามรอย “บุพเพสันนิวาส”

  • 27 กรกฎาคม 2565
  • ชั้น 2 หน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์
       เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ๒ (รอบพิเศษ) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนการเรียน และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่นักเรียน เยาวชน และผู้พิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส โดยได้รับเกียรติจากคุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมพิธี

PHOTO GALLERY