PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร”

  • 8 กรกฎาคม 2565
  • ชั้น 1 หน้าโลตัส
       เปิดงาน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร” คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และนายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน “คลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจร” โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ชั้น 1 หน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY