PROMOTION &ACTIVITY

"Love To Share" ชวนแม่มาแชร์รัก

  • 2 - 24 ส.ค. 65
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       "Love To Share" ชวนแม่มาแชร์รัก เทศกาลวันแม่ ช่วยแม่มาช้อป เพลินเพลินกับเสื้อผ้าแฟชั่น กิ๊ฟช็อป และสินค้าอีกมายมาก วันที่ 2 - 24 สิงหาคม 2565 บริเวณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY