PROMOTION &ACTIVITY

"มาฆบูชากรุงเก่า ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"

  • ๔ - ๑๒ ก.พ. ๖๓
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ๔ - ๑๒ กุมภาพันธ์ นี้..ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมสิริมงคลชีวิต "มาฆบูชากรุงเก่า ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" บุคคลสำคัญของโลก พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, พระนิรันตรายกราบรูปเหมือน, พระธาตุ-เกศา และชมนิทรรศการ ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ร่วมเวียนเทียน วันมาฆบูชา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ชั้น ๒ หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค

ชีวประวัติผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต: http://www.luangpumun.dra.go.th/

PHOTO GALLERY