PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ด้วยมาตรการ “5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ของร้านค้าและผู้มาใช้บริการ

 • วันนี้เป็นต้นไป
 • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ปลอดภัยทุกพื้นที่ด้วยมาตรการ “5 ใจ ห่วงใยสุขภาพ” ของร้านค้าและผู้มาใช้บริการ

อุ่นใจ..การคัดกรอง

 1. สแกน QR Code ไทยชนะ Check in ,Check out ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการภายในอาคารศูนย์การค้าฯ
 2. ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าของลูกค้าก่อนเข้ามาในอาคารศูนย์การค้าฯ และให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร
 3. คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานร้านค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการก่อนเข้าในอาคารศูนย์การค้าฯ
 4. จัดบริการน้ำยาแอลกอฮอล์, เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับล้างมือ ณ จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า - ออก
 5. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ณ จุดคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมหน้ากาก Face Shield และสวมถุงมือทุกครั้ง
 6. จัดพื้นที่นั่งพักบริเวณจุดคัดกรอง สำหรับให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาขึ้นไป
 7. แยกช่องทางเข้า และออก ไม่ให้เดินสวนกัน
ใส่ใจ..ความสะอาด
 1. บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้าที่ใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ
 2. ทำความสะอาดจุดสัมผัส ทุกๆ 30 นาที ตลอดทั้งวัน ทุกวัน ทั้งศูนย์การค้าฯ
 3. ทำความสะอาดเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ในจัดคัดกรองทุกครั้ง
 4. เช็คทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ 1 ชั่วโมง
 5. ตรวจเช็คน้ำยาล้างมือในห้องน้ำให้พร้อมบริการกับลูกค้าตลอดเวลา
 6. ทำความสะอาด บัตรจอดรถทุกใบก่อน และหลังการให้บริการ
 7. ทำความสะอาดภายในห้องละหมาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกๆ 3 ชั่วโมง
 8. ทำความสะอาด พ่อน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง ทุกสัปดาห์
มั่นใจ..เว้นระยะห่าง
 1. จัดเว้นระยะห่าง ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ระยะห่าง 1 เมตร
 2. จัดเว้นระยะห่างการเข้ามาใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ระยะห่าง 1 เมตร
 3. จัดจุดยืนในลิฟต์ โดยเว้นระยะห่าง และให้หันหน้าเข้าผนัง
 4. จัดที่นั่งพักของลูกค้าหน้าร้านค้า ระยะห่าง 1 เมตร
 5. จัดจุดยืนบันไดเลื่อน เว้นระยะห่าง คนละ 2 ขั้น
 6. จัดจุดยืนขณะรอใช้บริการห้องน้ำ เว้นระยะห่าง 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องน้ำ
 7. จัดพื้นที่นั่งรอ และเว้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับร้านค้าที่มีบริการ Take Away / Delivery Man
 8. จัดการตรวจสอบระยะห่างระหว่างร้านค้าโปรโมชั่น, การเว้นระยะห่างของลูกค้าที่มาใช้บริการระยะ 1 เมตร
สบายใจ..ลดการสัมผัส
 1. แนะนำให้ร้านค้าจัดทำ  Protection Shield บริเวณแคชเชียร์ภายในร้าน
 2. แนะนำให้แคชเชียร์ร้านค้า บริการถุงใส่เงินทอน (เหรียญ, ธนบัตร) ให้กับลูกค้า
 3. แนะนำร้านค้าใช้ระบบการชำระค่าบริการผ่าน E-Payment / Prompt Pay / QR Code 
 4. กำหนดให้มี Protection Shield ณ เคาร์เตอร์แคชเชียร์ Food Collection, เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 5. จัดเจ้าหน้าที่ในการกดปุ่มรับบัตรจอดรถ บริเวณจัดรับบัตร เข้า - ออก
เข้าใจ..การสร้างจิตสำนึก
 1. จัดทำสื่อออนไลน์ และออฟไลน์เผยแพร่มาตรการของศูนย์การค้าฯ ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ, พนักงานร้านค้า, ลูกค้าที่มาใช้บริการรับทราบข้อมูล และปฏิบัติอย่างต่อเนื้อง
 2. มีมาตรการในการจัดการป้องกัน และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อที่รัดกุม หากพบผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ
กรณีพบพนักงานร้านค้าเป็นผู้เสี่ยง, ผู้ติดเชื้อ
 • ประสานงานกับทางร้านค้า ให้พนักงานหยุดการปฏิบัติงานทันที และแจ้งให้พบแพทย์
 • ปิดพื้นที่ร้านค้าเพื่อทำความสะอาด พ่อยาฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในร้านค้าทันที
 • พนังานร้านที่สัมผัส, ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อ ทำการพบแพทย์เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อ และกักตนเองเพื่อดูอาการ 14 วัน
กรณีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ เป็นผู้เสี่ยง, ผู้ติดเชื้อ
 • ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่ หลังปิดศูนย์การค้าฯ ทันที
 • ตรวจสอบผุ้ที่สัมผัส, ใกล้ชิดกับผู้เสี่ยง, ผู้ติดเชื้อ ทำการพบแพทย์เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อ และกักตนเองเพื่อดูอาการ 14 วัน
ร่วมใจ..การขอความร่วมมือกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 1. สแกน QR Code ไทยชนะ Check in ,Check out ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการภายในอาคารศูนย์การค้าฯ
 2. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
 3. เข้าคิวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
 4. หากพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาขึ้นไป ไม่อนุญาติให้เข้าในอาคารศูนย์การค้าฯ แนะนำพบแพทย์
 5. เว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการของร้านค้า, พื้นที่โปรดมชั่นทุกพื้นที่, การชำระค่าบริการ, ตู้ ATM 1 คน ต่อ 1 เมตร

PHOTO GALLERY