PROMOTION &ACTIVITY

"กินกุ้งกัน" แซ่บ สะดุ้ง จุ้งมาแล้ว

  • ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 65
  • ชั้น 1 ประตู G-4 (โมชิ โมชิ)
       คนรักกุ้งอย่าพลาดงานนี้..!!! "กินกุ้งกัน" แซ่บ สะดุ้ง จุ้งมาแล้ว กุ้งก้ามกราม ส่งตรงจากจากเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สด ปลอดภัย ราคาถูก ราคาเริ่มต้น 180 บาท / กิโลกรัม เท่านั้น!!

ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่มวันที่ 10 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ชั้น 1 ประตู G-4 (โมชิ โมชิ) #อยุธยาซิตี้พาร์ค

จัดโดย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชารัฐรักสามัคคีพระนครศรีอยุธยาวิสาหกิจเพื่อสังคม

PHOTO GALLERY